Nazovite nas na: +385 52 622 641

Politika privatnosti

VIPLAST obrt, vl. V. Božić sa sjedištem u Pazinu, Industrijska ulica 35, (u daljnjem tekstu: VIPLAST), poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke VIPLAST obrt prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

Temeljne informacije

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka.

 Voditelj obrade i zakonski okvir

VIPLAST obrt, vl. V. Božić, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Primjena načela zaštite podataka

VIPLAST obrt, vl. V. Božić u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke poštujući načela:

 • Zakonitost, poštenost, transparentnost

Osobni podaci svih pojedinaca (ispitanika) moraju se prikupljati i obrađivati zakonito, pošteno i transparentno. U tom cilju obavezno je na jasan i razumljiv način informirati svakog pojedinca (ispitanika) o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, načinu i vremenu pohrane tih podataka te pravima koja ispitanici mogu ostvariti u pogledu svojih osobnih podataka.

 • Ograničavanje svrhe

Prikupljanje osobnih podataka od ispitanika potrebno je ograničiti isključivo u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ugovornim odnosom s ispitanikom ili u svrhu ispunjenja zakonskih obveza.

 • Smanjenje količine podataka

Prilikom prikupljanja podataka od ispitanika potrebno je osigurati prikupljanje samo onih osobnih podataka koji su neophodni kako bi se ispunila svrha pojedine obrade.

 • Točnost osobnih podataka

Kroz redovne obradne i kontrolne aktivnosti obavezno je poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osigurala točnost i ažurnost podataka i bez odlaganja izvršile potrebne korekcije ili brisanje netočnih podataka.

 • Ograničenje pohrane osobnih podataka

Čuvanje i pohrana osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika dozvoljeno je samo toliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade, u skladu s definiranim internim i zakonskim pravilima i rokovima čuvanja podataka.

 • Cjelovitost i povjerljivost

U svim obradama osobnih podataka moraju se primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koji će osigurati  odgovarajuću sigurnost osobnih podataka što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

 • Pouzdanost

U postupcima prikupljanja i obrade osobnih podataka obavezno je osigurati odgovarajuće zapise pomoću kojih u svakom trenutku možemo dokazati pouzdanost i usklađenost naših obrada s gore navedenim načelima.

 

Dostava podataka trećim subjektima

Uvid u osobne podatke zaposlenika, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici VIPLAST obrt, vl. V. Božić koji pružaju informatičke, računovodstvene ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s VIPLAST obrt, vl. V. Božić zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i VIPLAST obrt, vl. V. Božić zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

 

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke VIPLAST obrt, vl. V. Božić je dužan skupljati zbog ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza, no neke druge ili iste podatke VIPLAST obrt, vl. V. Božić može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno:

 • ispunjenja ugovora
 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju područje rada na gradilištima
 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju područje računovodstva
 • u svrhe direktnog marketinga
 • slanja ponuda.

VIPLAST obrt, vl. V. Božić jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

VIPLAST obrt, vl. V. Božić može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

 

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:

 • zakonska,
 • ugovorna,
 • ključni interesi ispitanika,
 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili
 • privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka.

 

Tijek prikupljanja podataka

VIPLAST obrt, vl. V. Božić prikuplja vaše podatke tijekom:

 • vaših upita (putem web-a, maila ili telefonom)
 • prilikom ugovaranja poslova.

 

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje VIPLAST obrt, vl. V. Božić prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje VIPLAST obrt, vl. V. Božić prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora.

VIPLAST obrt, vl. V. Božić također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine.

 

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će VIPLAST obrt, vl. V. Božić omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu,
 • brisanje (“pravo na zaborav”) osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas VIPLAST obrt, vl. V. Božić brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je VIPLAST obrt, vl. V. Božić dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka
 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka“), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu:

info@viplast.hr odnosno putem pošte na adresu VIPLAST obrt, vl. V. Božić, Pazin, Industrijska ulica 35, Republika Hrvatska.

 

Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su koristile usluge obrta

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga, VIPLAST obrt kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite VIPLAST obrt, vl. V. Božić minimum podataka potreban za izvršenje usluge, VIPLAST obrt Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu.

Osobne podatke koje VIPLAST obrt evidentira prilikom Vašeg upita, te prilikom sklapanja dogovora odnosno ugovora o izvršenju usluge. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju temeljem zakona koji uređuju računovodstvenu djelatnost, te temeljem legitimnog interesa u svrhu pružanja usluge. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise):

 • ime i prezime
 • adresa
 • mail
 • broj telefona
 • broj žiro računa.

Navedene podatke VIPLAST obrt, vl. V. Božić čuva u svojoj bazi račune, te se navedeni podaci koji se nalaze na računima moraju čuvati u sustavu 11 godina sukladno zakonskim propisima.

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), VIPLAST obrt, vl. V. Božić kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu korisnika i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima VIPLAST obrt, vl. V. Božić putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka u tu svrhu.

 

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Koristimo različite vrste kolačića:

 • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.

VIPLAST obrt, vl. V. Božić pohranjuje kolačiće u bazu i da ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama VIPLAST obrt, vl. V. Božić u bilo kojem trenutku ih možete promijeniti na linku: (link prema cookie consent boxu). Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića.

 

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

 

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija VIPLAST obrt, vl. V. Božić, na bilo koji način jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da VIPLAST obrt, vl. V. Božić. Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

 

Tehnička i integrirana zaštita podataka

VIPLAST obrt, vl. V. Božić, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Stoga, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Također, VIPLAST obrt, vl. V. Božić provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru VIPLAST obrt, vl. V. Božić primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

 

Evidencije o aktivnostima obrade

VIPLAST obrt, vl. V. Božić kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade sa sljedećim podacima:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, osobe za kontakt unutar tvrtke VIPLAST obrt, vl. V. Božić;
 • svrhe obrade;
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;
 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

 

Postupanje po povredama osobnih podataka

VIPLAST obrt, vl. V. Božić. kao voditelj obrade osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, VIPLAST obrt, vl. V. Božić kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

 

Procjena učinka na zaštitu podataka

Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, VIPLAST obrt, vl. V. Božić kao voditelj obrade, prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka.

Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike.

VIPLAST obrt, vl. V. Božić provodi procjenu učinka na zaštitu podataka u slučaju:

 • sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata u vezi s pojedincima, uključujući izradu profila;
 • opsežne obrade osjetljivih podataka;
 • sustavnog praćenja javnog područja u velikoj mjeri.

 

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama https://viplast.hr te također i u administrativnom uredu.

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama https://viplast.hr te u administrativnom uredu.

Copyright Viplast 2024. Politika privatnosti